NEY ÇEŞİTLERİ

Boylarına ve tonlarına göre;

KAÇ NEY VARDIR?

Uzunluklarına ve dolayısıyla tınlarına göre 18 farklı ney olduğunu söyleyebiliriz. Neyler boyları uzadıkça sesleri kalınlaşacak kısaldıkça da uzayacaktır. Kamışın çapı ise boya etki eden diğer bir unsurdur. Örneğin iki kız neyden çapı daha büyük olani diğerinden 1 - 2 cm daha kısa olmaktadır. Bu durum neyin içerisindeki hacimle ilgilidir.

Biz Neyleri dört gurupta ele aldık.

UZUN NEYLER

En uzun ney olan bolahenk ile Mansur-şah mayben ney arasında kalan neylerdir. sesleri kalın ve toktur, uzun oldukları için tutmak zordur. Uzun boylu ve de kol boyu da uzun olanlara tavsiye edilir. Neye yeni başlayacak olanlara uygun değildir.

ORTA BOY NEYLER

Mansur ve Bolahenk nısfiye neylerin arasında kalan neyler için orta boy ifadesini kullandık. özellikle Kız ney, neye yeni başlayacaklar için en ideal neydir. Ney kurslarında vs. genel olarak kullanılan ney ve akord kız ney ve kız ney akordudur. Şayet boyunuz uzunda mansur neyle de başlayabilirsiniz. Eğer kız neyi tutmada da zorlanıyorsanız yıldız ve müstahsen neyle de başlayabilirsiniz.

MANSUR

KIZ

YILDIZ

MÜSTAHSEN

SÜPÜRDE

BOLAHENK NISFİYE

NISFİYE (KISA) NEYLER

Genellikle başparesiz yapılan (istenildiği takdirde başpareli de yapılabilir) kısa dolayısıyle tiz sesli neylerdir. Akordlu ve temiz üflemek gayet zordur. Neye yeni başlayacak olanlara uygun değildir

FA

FA DİYEZ

SOL

LA

MABEYN (Ara Tondaki) NEYLER

Mabeyn neyler ana seslerin aralarında kalan bemol ve diyezlere denk gelen akorttaki neylerdir. Büyükten küçüğe doğru sıralamak gerekirse;

Davut - Şah mabeyni

Şah - Mansur mabeyni

Kız Mansur mâbeyni