Neylerimizin akordunun tam anlamıyla doğru olmasına gösterdiğimiz özenin yanında, şekil, işçilik, estetik yanlarına da büyük önem vermekteyiz.

Neyi meydana getiren unsurlar

Başpare: Manda boynuzu, Ahşap, boynuza ahşap kakma ve delrin maddesi olmak üzere iki ayrı malzemeden torna edilmekte ve formu itibariyle (gerek iç hazne ve gerekse dış form) en iyi performansı elde edecek nitelikte açılmaktadır.


Detaylı bilgi için başpare sayfamizi ziyaret edebilirsiniz.


Parazvane: Estetiğine büyük özen gösterdiğimiz diğer bir bileşen olan parazvanelerimizi 925 ayar gümüş ve nikel kaplamalı prinçten elde etmekteyiz.


Detaylı bilgi için başpare sayfamizi ziyaret edebilirsiniz.


Perdeler: Ney üzerindeki yedi deliğin her birine "perde" ismi verilir. Perdelerin tesviyesi iyi bir performans için önemlidir. Ortalama 9 mm olarak açtığımız perdelerimizin;

  • Tam daire biçiminde olmasına,
  • Çapakların tam anlamıyla giderilmesine,
  • Perdelerin kirlenmemesi için perdelerin iç taraflarından belli bir açıda zımpara ile alınmasına ve
  • Perdelerin ney üzerinde doğrusal olarak sıralanmış olmasına itina göstermekteyiz.

Boğumlar: Boğumlardaki yaprakların alınması esnasında meydana gelebilecek bıçak izi eğrilik vs. olmamasına dikkat etmekteyiz.

Budaklar: Budakların kesilirken neyin cidarında bıçak vs. izler bırakmamaya da dikkat etmekteyiz. dalı kökünden çıkmış olan budakları ise kamış tozu ile doldurmaktayız.